Giờ Lễ Nhà Thờ Đà Nẵng là thông tin quan trọng được nhiều giáo dân tìm kiếm để tham dự các nghi thức thánh lễ một cách trang trọng và đúng giờ.

Bạn đang xem Tổng Hợp Giờ Lễ Nhà Thờ Đà Nẵng Cập Nhật Mới Nhất ở chuyên mục Tin Tức tại website Giáo Xứ Hoà Khánh ✟

Giáo Xứ Hòa Khánh sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về giờ lễ của các nhà thờ chính tại Đà Nẵng trong bài viết này nhé!

Giờ Lễ Nhà Thờ Đà Nẵng Chiều Thứ Bảy

Lễ Nhà Thờ Đà Nẵng Chiều Thứ 7 Lúc 16 giờ 00

 • Nhà thờ Tùng Sơn: Hoà Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng
Đọc Thêm:  Linh Mục Nguyễn Bá Thông Bị Cấm Giảng - Sự Thật Ra Sao?

Lễ Nhà Thờ Đà Nẵng Chiều Thứ 7 Lúc 17 giờ 00

 • Nhà thờ Thanh Đức: 45 đường 3 tháng 2, Hải Châu, Đà Nẵng
 • Nhà thờ Lộc Hòa: Hòa Sơn, Hòa Vang. Đà Nẵng

Lễ Nhà Thờ Đà Nẵng Chiều Thứ 7 Lúc 17 giờ 15

 • Nhà thờ Chính Tòa: 156 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng

Lễ Nhà Thờ Đà Nẵng Chiều Thứ 7 Lúc 17 giờ 30

 • Nhà thờ Tam Tòa: 274 Trần Cao Vân
 • Nhà thờ Sơn Trà: 04 Nguyễn Phan Vinh
 • Nhà thờ Thánh Giuse Lao Công: 210 A Ngô Quyền
 • Nhà thờ Gia Phước (Mùa hè trễn hơn 30 phút): K 184/1 Nguyễn Duy Hiệu
 • Nhà thờ An Ngãi: Hòa Sơn, Hòa Vang
 • Nhà thờ Phú Thượng (mùa nắng 18h00): Hòa Sơn, Hòa Vang

Lễ Nhà Thờ Đà Nẵng Chiều Thứ 7 Lúc 18 giờ 00

 • Nhà thờ Ngọc Quang: 22 Xuân Tâm
 • Nhà thờ Thanh Bình: 69 Cao Thắng
 • Nhà thờ Hòa Cường: 150 Nguyễn Hữu Thọ
 • Nhà thờ An Thượng: 176 Châu Thị Vĩnh Tế
 • Nhà thờ Nội Hà: 40 Đinh Tiên Hoàng
 • Nhà thờ Cẩm Lệ: 303 Ông Ích Đường
 • Nhà thờ An Ngãi Đông: Hòa Sơn, Hòa Vang
 • Nhà thờ Lệ Sơn (tại Giáo họ Hà Thanh): Hòa Tiến, Hòa Vang

Lễ Nhà Thờ Đà Nẵng Chiều Thứ 7 Lúc 18 giờ 30

 • Nhà thờ An Hòa: 223/1Trường Chinh
 • Nhà thờ Chính Trạch: 68 Hoàng Hoa Thám
 • Nhà thờ Đông Vinh: Hòa Phú, Hòa Vang
 • Nhà thờ Hòa Khánh: 50 Nguyễn Lương Bằng

Lễ Nhà Thờ Đà Nẵng Chiều Thứ 7 Lúc 19 giờ 00

 • Nhà thờ Hòa Minh: 02 Nguyễn Chích
Tổng Hợp Giờ Lễ Nhà Thờ Đà Nẵng Cập Nhật Mới Nhất
Tổng Hợp Giờ Lễ Nhà Thờ Đà Nẵng Cập Nhật Mới Nhất

Giờ Lễ Nhà Thờ Đà Nẵng Ngày Chúa Nhật

Lễ Nhà Thờ Đà Nẵng Ngày Chúa Nhật Lúc 5 giờ 00

 • Nhà thờ Thanh Đức: 45 Đường 3 Tháng 2
 • Nhà thờ Thanh Bình: 69 Cao Thắng
 • Nhà thờ Hòa Thuận: 231 Trưng Nữ Vương
 • Nhà thờ Tam Tòa: 274 Trần Cao Vân
 • Nhà thờ Chính Trạch: 68 Hoàng Hoa Thám
 • Nhà thờ Phước Tường: 311 Trường Chinh
 • Nhà thờ Hòa Khánh: 50 Nguyễn Lương Bằng
 • Nhà thờ Cồn Dầu:  Hòa Xuân
 • Nhà thờ Gia Phước: K184/1 Nguyễn Duy Hiệu
 • Nhà thờ Cẩm Lệ: 303 Ông Ích Đường
 • Nhà thờ An Ngãi: Hòa Sơn, Hòa Vang
 • Nhà thờ An Ngãi Đông: Hòa Sơn, Hòa Vang
 • Nhà thờ Phú Thượng: Hòa Sơn, Hòa Vang
 • Nhà thờ Phú Hạ:  Hòa Sơn, Hòa Vang
 • Nhà thờ Hòa Ninh: Hòa Ninh, Hòa Vang
 • Nhà thờ Lộc Hòa: Hòa Sơn, Hòa Vang
 • Nhà thờ Mông Triệu: Hòa Ninh, Hòa Vang
 • Nhà thờ Lệ Sơn: Hòa Tiến, Hòa Vang
 • Nhà thờ Tùng Sơn: Hoà Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng

Lễ Nhà Thờ Đà Nẵng Ngày Chúa Nhật Lúc 5 giờ 30

 • Nhà thờ Chính Tòa: 156 Trần Phú
 • Nhà thờ An Hải: 09 Nguyễn Công Trứ
 • Nhà thờ An Hòa: 223/1 Trường Chinh
 • Nhà thờ Hòa Minh: 02 Nguyễn Chích
 • Nhà thờ Nhượng Nghĩa: Trần Hưng Đạo
 • Nhà thờ Cộng Đoàn Dòng Đa Minh: 01 Trương Minh Giang
 • Nhà thờ Nội Hà: 40 Đinh Tiên Hoàng
 • Nhà thờ Hội Yên: Hòa Bắc, Hòa Vang
 • Nhà thờ Thạch Nham: Hòa Nhơn, Hòa Vang
Đọc Thêm:  Linh Mục Nguyễn Bá Thông Bị Cấm Giảng - Sự Thật Ra Sao?

Lễ Nhà Thờ Đà Nẵng Ngày Chúa Nhật Lúc 6 giờ 00

 • Nhà thờ An Thượng: 176 Châu Thị Vĩnh Tế
 • Nhà thờ Thánh Giuse lao công (Chợ Chiều): 201A Ngô Quyền
 • Nhà thờ Sơn Trà: 04 Nguyễn Phan Vinh

Lễ Nhà Thờ Đà Nẵng Ngày Chúa Nhật Lúc 7 giờ 00

 • Nhà thờ Hòa Cường: 150 Nguyễn Hữu Thọ
 • Nhà thờ Ngọc Quang: 22 Xuân Tâm
 • Nhà thờ An Ngãi Đông: Hòa Sơn, Hòa Vang

Lễ Nhà Thờ Đà Nẵng Ngày Chúa Nhật Lúc 7 giờ 15

 • Nhà thờ An Ngãi: Hòa Sơn, Hòa Vang

Lễ Nhà Thờ Đà Nẵng Ngày Chúa Nhật Lúc 7 giờ 30

 • Nhà thờ Thanh Đức: 45 Đường 3 Tháng 2
 • Nhà thờ Tam Tòa: 274 Trần Cao Vân
 • Nhà thờ Hòa Khánh: 50 Nguyễn Lương Bằng
 • Nhà thờ Cồn Dầu: Hòa Xuân
 • Nhà thờ Đông Vinh: Hòa Phú, Hòa Vang
 • Nhà thờ Cẩm Lệ: 303 Ông Ích Đường
 • Nhà thờ Hòa Thuận: 231 Trưng Nữ Vương
 • Nhà thờ Hòa Ninh: Hòa Ninh, Hòa Vang
 • Nhà thờ Lộc Hòa: Hòa Sơn, Hòa Vang

Lễ Nhà Thờ Đà Nẵng Ngày Chúa Nhật Lúc 8 giờ 00

 • Nhà thờ Chính Tòa: 156 Trần Phú
 • Nhà thờ An Thượng: 176 Châu Thị Vĩnh Tế
 • Nhà thờ An Hòa: 223/1 Trường Chinh
 • Nhà thờ Phước Tường: 311 Trường Chinh
 • Nhà thờ Hòa Minh: 02 Nguyễn Chích
 • Nhà thờ Nội Hà: 40 Đinh Tiên Hoàng
 • Nhà thờ Thanh Đức: 45 Đường 3 Tháng 2
 • Nhà thờ Thanh Bình: 69 Cao Thắng
 • Nhà thờ Hòa Khánh: 50 Nguyễn Lương Bằng
 • Nhà thờ Hội Yên: Hòa Bắc, Hòa Vang
 • Nhà thờ Phú Thượng: Hòa Sơn, Hòa Vang
 • Nhà thờ Thạch Nham: Hòa Nhơn, Hòa Vang
 • Nhà thờ Tùng Sơn: Hoà Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng
Tổng Hợp Giờ Lễ Nhà Thờ Đà Nẵng Cập Nhật Mới Nhất
Tổng Hợp Giờ Lễ Nhà Thờ Đà Nẵng Cập Nhật Mới Nhất

Lễ Nhà Thờ Đà Nẵng Ngày Chúa Nhật Lúc 8 giờ 05

 • Nhà thờ Phú Hạ:  Hòa Sơn, Hòa Vang

Lễ Nhà Thờ Đà Nẵng Ngày Chúa Nhật Lúc 9 giờ 00

 • Nhà thờ Phước Tường: 311 Trường Chinh
 • Nhà thờ Lệ Sơn: Hòa Tiến, Hòa Vang

Lễ Nhà Thờ Đà Nẵng Ngày Chúa Nhật Lúc 14 giờ 30

 • Nhà thờ An Hải: 09 Nguyễn Công Trứ

Lễ Nhà Thờ Đà Nẵng Ngày Chúa Nhật Lúc 15 giờ 00

 • Nhà thờ An Ngãi: Hòa Sơn, Hòa Vang
 • Nhà thờ Thanh Đức: 45 Đường 3 Tháng 2
 • Nhà thờ Chính Tòa: 156 Trần Phú
Đọc Thêm:  Linh Mục Nguyễn Bá Thông Bị Cấm Giảng - Sự Thật Ra Sao?

Lễ Nhà Thờ Đà Nẵng Ngày Chúa Nhật Lúc 16 giờ 00

 • Nhà thờ Thanh Bình: 69 Cao Thắng
 • Nhà thờ Hòa Khánh: 50 Nguyễn Lương Bằng

Lễ Nhà Thờ Đà Nẵng Ngày Chúa Nhật Lúc 16 giờ 30

 • Nhà thờ An Ngãi: Hòa Sơn, Hòa Vang
 • Nhà thờ Chính Tòa: 156 Trần Phú
 • Nhà thờ Mông Triệu: Hòa Ninh, Hòa Vang

Lễ Nhà Thờ Đà Nẵng Ngày Chúa Nhật Lúc 17 giờ 00

 • Nhà thờ Thanh Đức: 45 Đường 3 Tháng 2
 • Nhà thờ Hòa Thuận: 231 Trưng Nữ Vương
 • Nhà thờ Tam Tòa: 274 Trần Cao Vân
 • Nhà thờ Chính Trạch: 68 Hoàng Hoa Thám
 • Nhà thờ Phước Tường: 311 Trường Chinh
 • Nhà thờ Thánh Giuse lao công (Chợ Chiều)

Lễ Nhà Thờ Đà Nẵng Ngày Chúa Nhật Lúc 17 giờ 15

 • Nhà thờ Hòa Cường: 150 Nguyễn Hữu Thọ

Lễ Nhà Thờ Đà Nẵng Ngày Chúa Nhật Lúc 17 giờ 30

 • Nhà thờ Nội Hà: 40 Đinh Tiên Hoàng
 • Nhà thờ Hòa Minh: 02 Nguyễn Chích
 • Nhà thờ Phú Thượng: Hòa Sơn, Hòa Vang

Lễ Nhà Thờ Đà Nẵng Ngày Chúa Nhật Lúc 18 giờ 00

 • Nhà thờ Ngọc Quang: 22 Xuân Tâm
 • Nhà thờ Chính Tòa: 156 Trần Phú

Lễ Nhà Thờ Đà Nẵng Ngày Chúa Nhật Lúc 18 giờ 30

 • Nhà thờ An Ngãi Đông: Hòa Sơn, Hòa Vang
 • Nhà thờ Hòa Khánh: 50 Nguyễn Lương Bằng

Lễ Nhà Thờ Đà Nẵng Ngày Chúa Nhật Lúc 19 giờ 00

 • Nhà thờ Thanh Bình: 69 Cao Thắng

Lời kết

Hy vọng rằng, với những thông tin được cung cấp trong bài viết này. Bạn sẽ có thể dễ dàng tìm kiếm và cập nhật giờ lễ nhà thờ Đà Nẵng một cách chính xác. Từ đó có thể tham dự các thánh lễ một cách chu đáo và ý nghĩa nhất.

Hãy đến với nhà thờ vào giờ lễ quy định, hòa mình vào bầu không khí thiêng liêng, cùng nhau cầu nguyện và hướng đến những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.