Giáo Xứ Hòa Khánh Đà Nẵng cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và sử dụng thông tin của bạn một cách có trách nhiệm.

Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn.

Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi theo bất kỳ cách nào.

Thông tin về hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như trang bạn truy cập, thời gian bạn truy cập và các hành động bạn thực hiện.

Sử dụng thông tin

Giáo Xứ Hòa Khánh sử dụng thông tin của quý vị một cách có trách nhiệm và hiệu quả để mang đến cho quý vị trải nghiệm tốt nhất khi tham gia vào cộng đồng của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin

Giáo Xứ Hòa Khánh Đà Nẵng không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba trừ khi:

Quý vị đồng ý cho chúng tôi chia sẻ
Chúng tôi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc lệnh tòa án
Chúng tôi cần chia sẻ thông tin để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi hoặc quyền lợi của người khác

Bảo mật thông tin

Giáo Xứ Hòa Khánh Đà Nẵng sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và vật lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ.

Quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân

Bạn có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Để thực hiện việc này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc điện thoại.

Thay đổi chính sách

Giáo Xứ Hòa Khánh Đà Nẵng có thể thay đổi chính sách này bất kỳ lúc nào. Vui lòng kiểm tra trang này thường xuyên để cập nhật các thay đổi.

Liên hệ

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected] hoặc điện thoại.

Cảm ơn quý vị đã sử dụng trang web của Giáo Xứ Hòa Khánh Đà Nẵng!