Đức Tin Là Gì? Đức tin là hành trình trong Công Giáo. Chúng ta có thể tìm kiếm khám phá và cam kết đối với những giáo lý, giáo huấn mà Công Giáo đã truyền đạt qua nhiều thế kỷ.

Bạn đang xem Đức Tin Là Gì? Tầm Quan Trọng Của Đức Tin Với Cuộc Sống ở chuyên mục Kiến Thức tại website Giáo Xứ Hoà Khánh ✟

Hãy cùng Giáo Xứ Hòa Khánh tìm hiểu về chủ đề Đức tin là gì và những câu hỏi liên quan.

Đức Tin Là Gì?

Đức tin trong tiếng anh là belief hay faith, là lòng tin hoặc sự tin tưởng vào một người, vật thể hoặc ý niệm nào đó. Trong bối cảnh tôn giáo, khái niệm này thường được hiểu là lòng tin hoặc niềm tin vào một hệ thống tín ngưỡng cụ thể. Đối với những người theo đạo tôn giáo, đức tin thường được định nghĩa là sự tự tin dựa trên mức độ nhận thức về sự bảo đảm từ một thực thể siêu nhiên hoặc một hiện thực tâm linh.

Tuy nhiên, những người không thuộc tín ngưỡng tôn giáo có thể nhìn nhận đức tin một cách khác biệt. Họ có thể định nghĩa đức tin là sự tin tưởng không dựa trên bằng chứng cụ thể hoặc khả năng chứng minh khoa học. Đối với họ, đức tin có thể là niềm tin cá nhân, không phụ thuộc vào các khía cạnh tôn giáo mà chủ yếu là sự tin tưởng tâm linh hoặc tri giác cá nhân.

Đức Tin Là Gì?
Đức Tin Là Gì?

Kinh Thánh Định Nghĩa Đức Tin Công Giáo Là Gì?

Công Đồng Thứ Nhất (Nicea, 325) định nghĩa: “Đức tin là sự linh cảm, qua sự trợ giúp của Thiên Chúa, để chấp nhận chân lý siêu việt do Thiên Chúa tiết lộ. Tiếp nhận lời Chúa không phải vì chúng ta hiểu được nội dung chân lý qua lý luận tự nhiên, nhưng do bởi chấp nhận thẩm quyền của Thiên Chúa, Đấng hằng hữu, Đấng chính là chân lý, Đấng tự biểu lộ, Đấng không lừa dối và không bị lừa dối.”

Đọc Thêm:  Tiểu Sử Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu - Giáo Xứ Hòa Khánh

Theo Kinh Thánh, Đức tin là một trong ba nhân đức đối thần hay thần học (Theological Virtue)  nhờ đó chúng ta nhận biết và tin có Thiên Chúa là Cha, Đấng tạo dựng muôn loài muôn vật trong đó có con người, “được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa” (St 1: 27).

Đức tin  là điều kiện căn bản tối cần cho phép con người  đến với Thiên Chúa là Đấng vô hình nhưng đã mặc khải Người cách hữu hình nơi Chúa Giêsu-Kitô, Ngôi Lời nhập thể  để  “ai thấy Thầy thì thấy Chúa Cha.” như Chúa Giêsu đã trả lời cho  môn đệ Philip-phê một ngày kia (Ga 14: 9). Nhưng, như đã nói ở trên, đức tin phải  là một  ơn sủng đặc biệt của Thiên Chúa ban cho con người, như  Chúa Giêsu đã nói với Phêrô  khi môn đệ này tuyên  xưng Chúa  là “Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Tuyên Xưng Đức Tin Là Gì?

Tuyên xưng đức tin là việc công bố hoặc diễn đạt một cách rõ ràng về niềm tin tôn giáo, tâm linh hoặc tri giác cá nhân của người đó. Điều này thường diễn ra trong bối cảnh tôn giáo, khi người ta công khai thể hiện lòng tin, niềm tin, hoặc cam kết của mình đối với một tinh thần, ý niệm, hoặc hệ thống giáo lý cụ thể.

Một lời tuyên xưng đức tin đơn thuần, không có tấm lòng đức tin tương ứng, không có sức mạnh để cứu hoặc thay đổi chúng ta.

Vì vậy, chỉ tuyên xưng đức tin nơi Chúa Giê-xu, ngay cả khi lời tuyên xưng đi kèm với việc làm tốt, không bảo đảm sự cứu rỗi. Phải có sự ăn năn tội lỗi (Mác 6:12).Chúng ta phải được sinh lại (Giăng 3: 3). Chúng ta phải theo Đức Chúa Jêsus là Chúa của cuộc đời mình, bằng đức tin.

Đọc Thêm:  Xin Lễ Cầu Bình An Cho Gia Đình - Cách Viết Thư Xin Khấn

Tuyên xưng đức tin là nơi khởi đầu cho cuộc đời làm môn đồ (Lu-ca 9:23). Có nhiều cách để tuyên xưng đức tin, cũng như có nhiều cách để phủ nhận Chúa Giêsu.

Chúng ta tuyên xưng Chúa Jêsus trong mọi việc chúng ta làm và tìm cách tôn vinh Ngài (1 Cô-rinh-tô 10:31). Lời nói rất quan trọng, và một người tin vào Chúa Giê-su Christ sẽ không ngại ngùng khi nhận ra điều đó.Có những lúc Chúa Giê-su ép buộc tuyên xưng đức tin bằng lời nói (ví dụ, Ma-thi-ơ 16:15), nhưng Ngài còn ép buộc nhiều hơn lời nói: “Nếu các ngươi tiếp tục trong lời Ta, thì các ngươi thật sự là môn đồ của Ta” (Giăng 8: 31).

Tuyên Xưng Đức Tin Là Gì?
Tuyên Xưng Đức Tin Là Gì?

Những Câu Hỏi Đức Tin Là Gì Phổ Biến

Công Giáo Tin Những Gì?

Công Giáo tin những mạc khải về chân lý do Thiên Chúa tiết lộ, và những gì được rao giảng bởi Ngôi Lời nhập thế. Công Giáo cũng tin vào những sự thật, do Giáo Hội rút ra từ mạc khải. Giáo Hội cô đọng chúng trong những mệnh đề gọi là tín điều (dogma), chẳng hạn tín điều “Đức Mẹ hồn xác lên trời”.

Tín điều không phải là những điều do Giáo Hội tự ý đặt ra, nhưng do lãnh nhận từ Lời Chúa. Vì vậy mỗi tín điều đều hội đủ hai yếu tố: 1) Nói lên một sự thật. 2) Là thành phần của Lời Chúa. Ai không chấp nhận những tín điều do Giáo Hội loan truyền thì người đó không phải là tín đồ Công Giáo.

Đặc Tính Của Đức Tin Là Gì?

Đức tin không phải là trạng thái tĩnh của ý thức, mà là một động năng hay chính xác được định nghĩa là “Hành vi Đức Tin”. Hành vi đức tin có ba yếu tố: siêu việt, có ý thức, và có ý chí tự do. Gọi là siêu việt vì đức tin là ơn của Thiên Chúa ban cho. Gọi là có ý thức vì đức tin được tiếp thu qua trí óc con người. Gọi là ý chí tự do vì cá nhân tự ý tin chứ không bị ép buộc phải tin.

Đọc Thêm:  Xưng Tội Là Gì? Cách Xưng Tội Ngắn Gọn Đạo Công Giáo

Đức tin còn là thái độ của trí óc chấp nhận chân lý thánh (divine truth); thái độ này được tác động bới ý chí; ý chí này được tác động bởi ơn Chúa.

Những Tác Động Của Đức Tin Là Gì?

Đức tin thúc đẩy chúng ta hành động theo Thánh Ý Chúa nhờ đó mà cảm nghiệm sâu xa trong sự hiểu biết. Điều đó có nghĩa là đức tin phải có trước rồi sự hiểu biết về những gì mình tin sẽ tới sau.

Đức tin và Lý trí như đôi cánh giúp con người vươn cao trong chiêm nghiệm chân lý. Chính Thiên Chúa đã đặt trong tâm con người ước vọng tìm kiếm chân lý, để rồi cuối cùng con người nhận biết Thiên Chúa, ngõ hầu thấu đạt sự thật về mình một cách đầy đủ.

Đức tin tác động vào tâm hồn con người khiến con người biết hy vọng vào những điều từ Thiên Chúa mà bình thường không thể nào xảy ra.

Đức tin tác động vào hành động của con người khiến con người tự uốn nắn mình hành động có đạo đức và lẽ phải.

Lời Kết

Đức tin đánh dấu một hành trình sâu sắc và phong phú. Qua sự học hỏi, cầu nguyện và thực hành đức tin, người theo đuổi đạo Công Giáo có cơ hội tìm hiểu về sự gìn giữ truyền thống và nhìn nhận sự phát triển của đức tin trong bối cảnh thời đại mới. Đức tin không chỉ là nền tảng tâm linh mà còn là nguồn động viên để sống một cuộc sống ý nghĩa và hướng tới tình yêu và hòa bình.